Nội Thất Mộc Cam Kết

  • Sản phẩm được sản xuất từ 100% gỗ tự nhiên cao cấp theo đúng yêu cầu và mô tả sản phẩm trong hồ sơ thiết kế
  • Giá luôn rẻ hơn so với các sản phẩm trên thị trường từ 20% – 40%
  • Bảo hành và chăm sóc khách hàng tối thiểu 10 năm
  • Có thể mua lại sản phẩm trong một số trường hợp

Nội thất mộc luôn lấy lợi ích và sự tôn trọng quyền lợi của khách hàng làm mục tiêu phát triển cũng như các cam kết đi cùng. Vì vậy, nội thất mộc luôn mong muốn được lắng nghe các ý kiến, phản hồi từ khách hàng để ngày càng hoàn thiện hơn.