Chính Sách Đổi Hàng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn noithatmoc.vn

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể có những kỳ vọng khác nhau, hoặc có thể cảm thấy một số đồ nội thất không phù hợp sau khi sử dụng.

Chúng tôi cung cấp một chính sách giá linh hoạt cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.

  1. Với đồ nội thất mới

Đối với tất cả các mặt hàng đồ nội thất mới cho thuê hoặc bán hàng, chúng tôi cung cấp một chính sách đổi miễn phí trong vòng 7 ngày. Mục trao đổi nên có cùng một giá trị hoặc giá trị thấp hơn mục hiện có. Nếu một mục nội thất được yêu cầu giá trị cao hơn, bạn sẽ được yêu cầu trả thêm phí thuê hàng tháng.

Các mặt hàng đồ nội thất để trao đổi phải ở trong tình trạng ban đầu khi nhận được. Nội thất Huỳnh Gia bảo lưu quyền từ chối việc trao đổi nếu cảm thấy rằng tình trạng đồ được đổi không còn thỏa đáng.

  1. Với đồ nội thất không còn mới

Chính sách trao đổi miễn phí trong vòng 7 ngày không áp dụng đối với các mặt hàng nội thất không còn mới. Có thể có chút sứt mẻ / vết xước / vết bẩn / khuyết tật khác trên các mặt hàng nội thất và giảm giá đã được tính vào phí thuê hàng tháng.

Liên lạc với chúng tôi tại trunghieu.gkconcept@outlook.com nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì và chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể để giải quyết những vấn đề cần thiết.