Showing all 3 results

Show sidebar
Close

Ghế Ăn Gỗ Bắc Âu

 • Mã số: GA02
 • Giá bán tham khảo: liên hệ
 • Tình trạng sản phẩm: liên hệ đặt hàng
 • Màu sắc: gỗ tự nhiên Bắc Âu
 • Kích thước: 49W x 52D x 92H
 • Chất liệu: Gỗ Bắc Âu
 • Trọng lượng đóng gói: 
Close

Ghế Ăn Gỗ Walnut

 • Mã số: GA04
 • Giá bán tham khảo: liên hệ
 • Tình trạng sản phẩm: liên hệ đặt hàng
 • Màu sắc: gỗ tự nhiên
 • Kích thước: 61.5W x 51D x 43.5H
 • Chất liệu: Walnut
 • Trọng lượng đóng gói: 
Close

Ghế Bập Bênh

 • Mã số: GBB01
 • Giá bán tham khảo: liên hệ
 • Tình trạng sản phẩm: liên hệ đặt hàng
 • Màu sắc: gỗ tự nhiên
 • Kích thước: 
 • Chất liệu: Gỗ sung dâu
 • Trọng lượng đóng gói: